Vinaconex5: Dư nợ lớn gấp 3,58 lần vốn chủ sở hữu

Chủ Nhật, 17/03/2013

Theo yêu cầu của kiểm toán nhà nước ngày 6/2/2013, công ty đã tiến hành điều chỉnh báo cáo tài chính năm 2011 ở khá nhiều chỉ tiêu trong đó chỉ tiêu LNST năm 2011 giảm 1,16 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (VC5) thông báo kết quả kinh doanh năm 2012 hợp nhất đã kiểm toán.

Đơn vị kiểm toán Deloittle không đưa ra ý kiến ngoại trừ nhưng lưu ý thuyết minh số 2 về việc báo cáo được lập trên cơ sở hoạt động liên tục. Tại ngày 31/12/2012, khả năng thanh toán bằng tiền cho các khoản nợ và vay ngắn hạn thấp, số dư các khoản vay của công ty gấp 3,58 lần vốn chủ sở hữu, các yếu tố này ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của công ty. Báo cáo tài chính hợp nhất chưa bao gồm bất kỳ sự điều chỉnh nào có thể có phát sinh từ sự kiện không chắc chắn trên.

Trên phần thuyết minh về hồi tố, Theo yêu cầu của kiểm toán nhà nước ngày 6/2/2013, công ty đã tiến hành điều chỉnh báo cáo tài chính năm 2011 ở khá nhiều chỉ tiêu trong đó chỉ tiêu LNST năm 2011 giảm 1,16 tỷ đồng.

Về KQKD năm 2012, khoản mục LNST của VC5 đạt 6,77 tỷ đồng trong đó phần lãi thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 7,46 tỷ đồng, giảm so với mức 8,53 và 8,32 tỷ đồng theo số liệu trước kiểm toán.


Theo TTVN/ HNX


 

TỪ KHÓA: ,   Vinaconex
 
Gửi Email cho bạn bè

Bạn có thể dùng mẫu bên dưới để gửi thông tin đến cho bạn bè và người thân. Mỗi email được cách nhau bởi dấu “,”

  • Form gửi email
  • Họ tên (*)
  • Email của bạn (*)
  • Email người nhận (*)
  • Tiêu đề (*)
  • Nội dung (*)
  • Mã xác nhận (*)  Captcha
  •   Bỏ qua
  • Lưu ý : Những ô có chứa (*) là thông tin bắt buộc