1 kết quả phù hợp với từ khóa " Vườn Nhật"
  • Vườn Nhật trong kiến trúc hiện đại

    Vườn Nhật trong kiến trúc hiện đại

    17/04/2008

    Trong kiến trúc, vườn Nhật truyền thống được phân thành ba loại gồm vườn trà (Chaniwa), vườn khô (Karesansui), vườn đi dạo (Kaiyushiki). Mỗi loại vườn có ......