1 kết quả phù hợp với từ khóa "căn hộ 42m2"
  • Bài trí hợp lý căn hộ 42m2 dài và hẹp

    Bài trí hợp lý căn hộ 42m2 dài và hẹp

    16/05/2012

    Căn hộ có diện tích càng nhỏ thì bạn lại càng nên chú trọng bài trí sao cho thích hợp. Sau đây là một cách bố trí căn hộ 42m2 dài và hẹp mà bạn có thể ......