1 kết quả phù hợp với từ khóa "Thị Thoại Yến"
  • Nhà dài 4 x 29,5 m

    Nhà dài 4 x 29,5 m

    24/08/2006

    Tôi có miếng đất chiều rộng là 4 m, chiều dài là 29,5 m, muốn xây nhà 2 tầng, 1 tum, đằng trước có sân, cổng và đằng sau có vườn, với kinh phí khoảng 250 ......