1 kết quả phù hợp với từ khóa "Thị Mai Chi"
  • Nhà 8,3 x 17 m có VP cho thuê

    Nhà 8,3 x 17 m có VP cho thuê

    30/10/2006

    Tôi có mảnh đất 8,3 x 17 m quay hướng bắc. Chúng tôi muốn làm nhà 2 tầng. Ý tưởng của chúng tôi là muốn cho thuê tầng 1 làm văn phòng, nhưng vẫn có bếp, ......