1 kết quả phù hợp với từ khóa "Thành Danh"
  • Tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất

    Tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất

    02/11/2006

    Tôi có mảnh đất 120 m2 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở năm 2005. Nay tôi muốn nhượng lại cho em gái tôi một nửa diện tích trên để ......