1 kết quả phù hợp với từ khóa "Nguyễn Xuân Nam"
  • Điều kiện để được cấp sổ đỏ

    Điều kiện để được cấp sổ đỏ

    26/09/2006

    “Điều kiện để được cấp sổ đỏ? Tôi có giấy phân nhà, đất từ 20 năm nay nhưng chưa có sổ đỏ. Nay khu nhà rơi vào quy hoạch, tôi sẽ được đền bù ......