1 kết quả phù hợp với từ khóa "Minh Trang"
  • Điều kiện khi cho thuê nhà

    Điều kiện khi cho thuê nhà

    18/09/2006

    "Nhà cho người nước ngoài hoặc công ty trong nước thuê làm nhà ở, văn phòng có phải xin phép làm đăng ký kinh doanh không? Cần phải làm thủ tục gì? Mức ......