1 kết quả phù hợp với từ khóa "Hoa Lư"
  • Cải tạo chung cư HUD

    Cải tạo chung cư HUD

    25/10/2006

    Tôi mua một căn hộ tầng 8 tại khu Hoa Lư do HUD xây dựng. Do nhà thiết kế không được hợp lý, tôi muôn thay đổi xoay lại nhà vệ sinh. Nhưng tôi đang còn phân ......