1 kết quả phù hợp với từ khóa "Anh Phong"
  • Kết cấu sàn nhà

    Kết cấu sàn nhà

    11/10/2006

    Tôi đang xây nhà trên một mảnh đất 40 m2. Tôi mong được toà soạn tư vấn về vấn đề kết cấu sàn. Xin toà soạn cho biết ưu, nhược điểm khi rải sắt sàn ......