Trang chủ Doanh nghiệp Thông tin doanh nghiệp
Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn

Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn

391A Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1
ĐT: 08 38365 778 - 9206 606 – 8385 269 - Fax: 08 39206 734
E-mail: scpc@scpc.com.vn | Website: www.scpc.com.vn


Lĩnh vực hoạt động:


1. In ấn và bao bì


2. Vật tư – Thiết bị ngành in


3. Sản xuất chương trình băng đĩa nhạc


4. Điện ảnh


5. Phát hành sách


6. Tổ chức sự kiện và dịch vụ văn hóa