Trang chủ Doanh nghiệp Thông tin doanh nghiệp
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 3
ĐT: (84-8) 39 325 234 - Fax: (84-8) 39 327 341
E-mail: vrg@rubbergroup.vn - grc@hcm.vnn.vn | Website: www.rubbergroup.vn