Trang chủ Doanh nghiệp Thông tin doanh nghiệp
Tập đoàn Bitexco

Tập đoàn Bitexco

Tòa nhà Bitexco, 19 - 25 Nguyễn Huệ, Quận 1
ĐT: 08 821 1033 - Fax: 08 821 1005
E-mail: admin@bitexcoland.com | Website: www.bitexco.com.vn