Trang chủ Doanh nghiệp Thông tin doanh nghiệp

Sàn giao dịch Bất động sản Ticco (Ticcoreal)

166 Ấp Bắc, Phường 5, Tp.Mỹ Tho
ĐT: 073. 3977779 - Fax: 073. 3888567
E-mail: ticcoreal@ticcoreal.com.vn | Website: www.ticcoreal.com.vn


Giới thiệu chung

Ticcoreal là đơn vị có tư cách pháp nhân, trực thuộc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Tiền Giang (TICCO)

Ngành nghề kinh doanh

- Môi giới bất động sản

- Thẩm định giá

- Tư vấn bất động sản

- Quảng cáo bất động sản

- Đấu giá bất động sản

- Quản lý bất động sản