Trang chủ Doanh nghiệp Thông tin doanh nghiệp
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank)

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank)

VP 5, 18T1-18T2 KĐT Trung Hòa – Nhân Chính,P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân
ĐT: 043717 2890 - Fax: 0433717 2891
E-mail: | Website: www.pgbank.com.vn


Tiền thân của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex (gọi tắt là PG Bank) là Ngân hàng TMCP Nông thôn Đồng Tháp. Ngân hàng Đồng Tháp Mười được phép hoạt động theo Giấy phép số 0045/NH-GP ngày 13 tháng 11 năm 1993 do Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước cấp với số vốn điều lệ ban đầu là 700.000.000đ (bảy trăm triệu đồng); phạm vi hoạt động tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Sau 10 năm hoạt động, bộ máy tổ chức của Ngân hàng đã không ngừng được củng cố, Ngân hàng luôn đạt được tốc độ tăng trưởng tốt, nợ quá hạn thấp, kết quả kinh doanh hàng năm đều có lãi chia cho cổ đông; vốn điều lệ đạt 5.000 triệu đồng (tăng 7 lần so với vốn điều lệ ban đầu)

Tháng 3 năm 2007, PG Bank được Ngân hàng Nhà Nước cho phép chuyển đổi thành Ngân hàng cổ phần đô thị theo Quyết định số 125/QĐ-NHNN ngày 12/01/2007 và đổi tên theo Quyết định số 368/QĐ - NHNN ngày 08/02/2007. Theo đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) sẽ được phép mở rộng mạng lưới trên phạm vi toàn quốc và thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ ngân hàng như thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại hối.

Tổng tài sản PG Bank đến 31 tháng 12 năm 2009 đạt 10.656 tỷ đồng tăng 71% so với năm 2008; Dư nợ tín dụng đạt 6.267 tỷ đồng tăng 165% so với năm 2008; Huy động từ các tổ chức kinh tế và dân cư đạt 6,946 tỷ đồng tăng 193% so với năm 2008; Lợi nhuận trước thuế đạt 230 tỷ đồng bằng 2,5 lần lợi nhuận của 2008; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2009 đạt 17%. Hiện tại, PG Bank có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, thực hiện thành công việc phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi trong tháng 3/2010 và sẽ hoàn thành tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng trong năm 2010.Lĩnh vực đang hoạt động:

- Tài khoản


- Tiết kiệm


- Bảo lãnh


- Cho vay


- Ngân quỹ


- Ngoại hối


- Ngân hàng điện tử


- Thanh toán quốc tế


- Chuyển tiền


- Dịch vụ Thẻ