Trang chủ Doanh nghiệp Thông tin doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa

50 - 52 Phạm Hồng Thái - P. Bến Thành - Quận 1 -
ĐT: (08) 3827 9797 - Fax: (08) 3824 5599
E-mail: info@tinnghiabank.vn | Website: www.tinnghiabank.vn

Giới thiệu:

Ngân hàng TM CP Việt Nam Tín Nghĩa ra đời và chính thức đi vào họat động vào năm 1992 theo giấy phép họat động số 0164/NH – GP do Ngân hàng Nhà nước cấp ngày 22/08/1992. Ngân hàng TM CP Việt Nam Tín Nghĩa phấn đấu trở thành một trong những ngân hàng hiện đại có năng lực tài chính mạnh và tốc độ phát triển bền vững, an toàn, hiệu quả.

Lĩnh vực đang hoạt động:

-  Khách hàng cá nhân:

Tiền gửi thanh toán
Tiền gửi có kỳ hạn
Tiền gửi tiết kiệm
Cho vay hỗ trợ du học
Cho vay mua nhà ở, đất ở
Dịch vụ chuyển tiền nước ngoài
Cho vay mua ô tô, xe máy
Cho vay mua sắm các tiện ích tiêu dùng
Cho vay đầu tư cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
Cho vay bổ sung vốn lưu động để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
Biểu mẫu cho cá nhân
Lãi suất dành cho cá nhân
Biểu phí thanh toán quốc tế
Biểu phí dịch vụ
Lãi suất huy động Vàng

- Khách hàng doanh nghiệp:

Tiền gửi có kỳ hạn
Tiền gửi thanh toán
Dịch vụ bảo lãnh
Dịch vụ chuyển tiền nước ngoài
Cho vay tài trợ xuất nhập khẩu
Cho vay bổ sung vốn lưu động sản xuất, kinh doanh dịch vụ
Cho vay đầu tư tài sản cố định
Phát hành thư tín dụng nhập khẩu
Thông báo và chiết khấu thư tín dụng xuất khẩu
Lãi suất dành cho tổ chức kinh tế
Biểu mẫu cho tổ chức kinh tế
Biểu phí thanh toán quốc tế
Nhờ thu kèm chứng từ
Biểu phí dịch vụ
Lãi suất huy động Vàng

- Dịch vụ đầu tư:

Hợp tác đầu tư
Dịch vụ tư vấn đầu tư
Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp
Dịch vụ ủy thác đầu tư
Dịch vụ hỗ trợ đầu tư