• Tập đoàn Nam Cường

    Tập đoàn Nam Cường

    Lô 24 - đường Đông A - khu ĐTM Hoà Vượng - TP. Nam Định. ĐT:84-0350 3 676 999 / 3 676 869 | Fax:0350 3676 700

  • Tập đoàn Gami

    Tập đoàn Gami

    Tòa nhà Gami Group - Số 11 Đường Phạm Hùng -Từ Liêm ĐT:84.4.7687142 | Fax:84.4.7686145