Thế chấp đất chưa có 'sổ đỏ'

Thứ Tư, 13/12/2006

Năm 1998, tôi mua một mảnh đất ở Đông Anh (Hà Nội) có xác nhận của chính quyền xã. Tôi đã nhiều lần làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa được. Đất này có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng không và có thể làm thủ tục thế chấp vay ngân hàng không?

Trả lời:

Khoản 1 điều 106 Luật Đất đai năm 2003 quy định việc thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất tại ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng khác, phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 điều 50 của Luật Đất đai năm 2003.

Khoản 1 và 2 điều 50 Luật Đất đai năm 2003 quy định:

- Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất: (Giấy về quyền được sử dụng đất trước ngày 15/10/1993; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính; giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất; giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993, được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993; giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật; giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất).

- Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, nay được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Khoản 6 điều 50 của Luật Đất đai năm 2003 còn quy định:

- Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 điều này nhưng đất đã được sử dụng từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, nay được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ.

Vì trong thư chị không nói rõ hiện thửa đất đang sử dụng có giấy tờ về quyền sử dụng đất không và nếu có thì đó là loại giấy tờ gì; nếu không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì thửa đất chị đang sử dụng có phù hợp với quy hoạch sử dụng đất không. Vì vậy, chị có thể đối chiếu với các quy định của pháp luật về đất đai như đã dẫn ở phần trên để đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu giải quyết.

(Theo KT&ĐT)

 
Gửi Email cho bạn bè

Bạn có thể dùng mẫu bên dưới để gửi thông tin đến cho bạn bè và người thân. Mỗi email được cách nhau bởi dấu “,”

  • Form gửi email
  • Họ tên (*)
  • Email của bạn (*)
  • Email người nhận (*)
  • Tiêu đề (*)
  • Nội dung (*)
  • Mã xác nhận (*)  Captcha
  •   Bỏ qua
  • Lưu ý : Những ô có chứa (*) là thông tin bắt buộc